Artiklar / articles

 

Article: Coaching, Mentoring, Theraopy? On The Benefits Of Philosophical Coaching
Article: Philosophical Practice As Coping Facilitator
Artikel: Barn, Vuxna & Konsten Att Filosofera

Kåseri: Världsfilosofidagen 2017. Från SSFP:s blogg
Kåseri: 7th Nordic Conference on Philosophical Practice. Reykjavik, 2017
Kåseri: Sammanfattningen om kardinaldygderna. Sokratiska panelsamtal, 2017
Kåseri: Några punkter om vardaglig människo-enteleki
Kåseri: 14th International Conference on Philosophical Practice. Bern, 2016

Fan fiction: The Exodus Of Ms. Fillyjonk.

Published elswhere: Now Go Practice.

Poddar / podcasts


Podcast: On the Philosophy of Pregnancy with Karin Eglinton
Podcast: Filosofens Bibel får egen hemsida
Podcast: Varför? Samtal om mission & vision med Joshua Bronson