Kategori: Essäer & artiklar

On Clothes and Dressing as Practices of Epimeleia Heautou

Miriam van der Valk kontakt @ filoprax.se   Towards a Philosophy of What to Wear: On Clothes and Dressing as…

Hermeneutisk språkgranskning / Hermeneutic language review

 Att hitta rätt formulering är ett filosofiskt arbete.   Man vet precis vad man vill säga, men orden slipper undan….

Article: “Coaching, Mentoring, Therapy? A Note on the Benefits of Philosophical Coaching”

Miriam van der Valk kontakt@filoprax.se   I remember the last session with my therapist – instead of reaching for her…

Article: “Philosophical Practice as Coping Facilitator for the Gifted”

Miriam van der Valk kontakt@filoprax.se   Some people are particularly intense. They were born that way – intense, complex, and…

Filopraxa (verb): att välvilligt och generöst ta sig an något i avsikt att söka visdom

         

Vi har en vision …

Artikel: Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik har en vision.   Vi ser en tid när filosofisk praxis är en självklar del…

”Barn, vuxna & konsten att filosofera”

Essä: ”Barn, vuxna & konsten att filosofera”   Ladda ner PDF: Filoprax_Barn,Vuxna&KonstenAttFilosofera Skrevs som en del av examensarbetet för kursen…

© 2019 Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik. Tema av Anders Norén.