Kategori: Essäer & artiklar

“On the Possibility of Dialogue” …

[Book review]   Lydia Amir’s Taking Philosophy Seriously was reviewed by Miriam van der Valk for APPA (American Philosophical Practitioners’Association)’s…

On Clothes and Dressing as Practices of Epimeleia Heautou

Miriam van der Valk kontakt @ filoprax.se   Towards a Philosophy of What to Wear: On Clothes and Dressing as…

Hermeneutisk språkgranskning / Hermeneutic language review

 Att hitta rätt formulering är ett filosofiskt arbete.   Man vet precis vad man vill säga, men orden slipper undan….

Article: “Coaching, Mentoring, Therapy? A Note on the Benefits of Philosophical Coaching”

Miriam van der Valk kontakt@filoprax.se   I remember the last session with my therapist – instead of reaching for her…

Article: “Philosophical Practice as Coping Facilitator for the Gifted”

Miriam van der Valk kontakt @ filoprax.se Philosophical Practice as Coping Facilitator for the Gifted   Some people are particularly…

Filopraxa (verb): att välvilligt och generöst ta sig an något i avsikt att söka visdom

         

Vi har en vision …

Artikel: Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik har en vision.   Vi ser en tid när filosofisk praxis är en självklar del…

”Barn, vuxna & konsten att filosofera”

[Essä]   ”Barn, vuxna & konsten att filosofera”   Ladda ner PDF: Filoprax_Barn,Vuxna&KonstenAttFilosofera Skrevs som en del av examensarbetet för…

© 2019 Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik. Tema av Anders Norén.