English below
Filosofisk coachning är för dig som
  • kanske inte riktigt vet vad du vill med ditt liv, men anar att det är mer än det här
  • vet vart du vill, men har nytta av någon som är med längs vägen för att förankra idéer och kolla av processen
  • är där du vill vara, men vill ha någon att ’checka in’ hos

Filosofisk coachning är ett kraftfullt verktyg på vägen till den eudaimonia – det blomstrande – som du är ämnad för.

Eudaimonia enligt de gamla grekerna förutsatte ett dygdigt liv. Vad betyder det?

I filosofisk coachning begränsar vi oss inte till en viss teori eller metod. Vi bär med oss hela filosofihistorien i vår verktygslåda. Vår coachningsrelation är skräddarsydd och unik för dig, dina värderingar, din vision, din nutid, och din framtid. Att leva väl, och att åldras väl, när än den tiden kommer. Filosofisk coachning är inget du behöver för att fixa eller bota något, eftersom det inte är något fel på dig. Filosofisk coachning är något du vill ha, som en essentiell del av ditt välbefinnande.


Miriam van der Valk
är Master of Philosophy (Universiteit van Amsterdam, Nederländerna, 2006) certifierad Philosophical Counselor (American Philosophical Practitioners’ Association, New York, 2014) och samtalsledare för deliberativ och sokratisk dialog. Hon har diplom för konflikthantering och jämlika samtal (Sensus, 2015), har studerat filosofi med barn (Luleå Tekniska Universitet, 2015) samt psykologi för coacher (InterGifted, 2018). Miriam är en av Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis praktiserande medlemmar. Samtal förs via Zoom, Teams eller liknande, eller på plats i Göteborg.

Skriv till kontakt@filoprax.se, så bokar vi en tid.

Läs mer:

Philosophical coaching is for you
  • Who perhaps don’t know what you want to do with your life, but suspect that it’s more than this;
  • Who know where you want to go, but could do with someone who walks with you, someone to get grounded with;
  • Who are where you want to be, but want someone to check in with.

Philosophical coaching is a deep and powerful tool on your way towards the eudaimonia – flourishing – that you are meant for.

In philosophical coaching, we’re not limiting ourselves to a particular theory or method. Our toolbox comprises the entire history of philosophy. Our coaching relationship will be tailor-made and unique for you, your values, vision, and future. Philosophical coaching is not something you need to fix or cure something, because there’s nothing wrong with you. Philosophical coaching is something you want, as an essential part of your well-being.

Miriam van der Valk is Master of Philosophy (Universiteit van Amsterdam, the Netherlands, 2006), certified Philosophical Counselor (American Philosophical Practitioners’ Association, New York, 2014) and Deliberative and Socratic Dialogue Moderator. She holds a Diploma in Conflict Management and Equalitarian Dialogue (Sensus, Göteborg, 2015), has studied Philosophy with Children (Luleå Tekniska Universitet, 2015) and Psychology for Coaches (InterGifted, 2018). She counsels via Zoom or Teams, or on site in Göteborg, Sweden.

Write to kontakt@filoprax.se to schedule a session.

Read more:

 

FILOSOFI ÄR VAD VI BEHÖVER
PHILOSOPHY IS WHAT WE NEED
______________________________________