English below

Filosofiska samtal är samtal med en filosof som har akademiska examina i filosofi samt påbyggnadsutbildning i samtalsteknik och existentiell dialog. Filosofen du pratar med har tystnadsplikt. Filosofiska samtal är inte terapi, men de kan ha terapeutisk effekt.

Filosofiska samtal är för dig som

  • förmodligen gått i terapi någon gång och kanske går hos en psykolog just nu,
  • gillar att fundera – över tankar, känslor, självbilder, världsbilder, psykologi, etik och meningen med alltihop,
  • vill vara dig själv; intensiv, komplex och driven, men du har fått nog av att så mycket tid och energi går åt till drama, depression eller ångesthantering.

Miriam van der Valk är Master of Philosophy (Universiteit van Amsterdam, Nederländerna, 2006) certifierad Philosophical Counselor (American Philosophical Practitioners’ Association, New York, 2014) och samtalsledare för deliberativ och sokratisk dialog. Hon har diplom för konflikthantering och jämlika samtal (Sensus, 2015), har studerat filosofi med barn (Luleå Tekniska Universitet, 2015) samt psykologi för coacher (InterGifted, 2018). Miriam är en av Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis praktiserande medlemmar. Samtal förs via Zoom, Teams eller liknande, eller på plats i Göteborg.

Skriv till kontakt@filoprax.se, så bokar vi en tid.

Läs: Ett brev från Miriam


Philosophical counseling means talking to a philosopher with an academic agree as well as training in deliberative conversation technique and existential dialoguing. The philosopher provides professional secrecy. Philosophical counseling is not therapy, but it can have a therapeutic effect.

Philosophical counseling is for you

  • Who have probably been to therapy at some point and may be seeing a psychologist now,
  • Who like to ponder and wonder – about thoughts, feelings, self-images, world-images, psychology, ethics, and the meaning of it all,
  • Who want to be yourself; intense, complex, and driven, but who have had enough of seeing so much of your energy going to drama, depression or anxiety management.

Christopher Evans is Master of Philosophy (University of Arizona, USA, 2005), certified Philosophical Counselor (American Philosophical Practitioners’ Association, New York, 2014) and Deliberative and Socratic Dialogue Moderator. He counsels corporate and private clients via Zoom or Teams, or on site in Calgary, Canada.

Miriam van der Valk is Master of Philosophy (Universiteit van Amsterdam, the Netherlands, 2006), certified Philosophical Counselor (American Philosophical Practitioners’ Association, New York, 2014) and Deliberative and Socratic Dialogue Moderator. She holds a Diploma in Conflict Management and Equalitarian Dialogue (Sensus, Göteborg, 2015), has studied Philosophy with Children (Luleå Tekniska Universitet, 2015) and Psychology for Coaches (InterGifted, 2018). She counsels via Zoom or Teams, or on site in Göteborg, Sweden.

Write to kontakt@filoprax.se to schedule a session.

Read: A letter from Miriam

FILOSOFI ÄR VAD VI BEHÖVER.
PHILOSOPHY IS WHAT WE NEED.
_____________________________