Etikett: philosophical counseling

Filosofiska samtal

Filosofiska samtal är samtal med en filosof som har akademiska examina i filosofi samt påbyggnadsutbildning i samtalsteknik och existentiell dialog….