Etikett: philosophical practice

Valuable?

[Life. Examined. Skype session for Youtube] Joshua Bronson, Matthew Nowachek and Miriam van der Valk get together for another Skype…

Play & playfulness

[Life. Examined. Skype session for Youtube] Play – a fun and light topic, yes? 😀 Authentic play, transcendence, rules, imagination….

Filosofiska samtal

Filosofiska samtal är samtal med en filosof som har akademiska examina i filosofi samt påbyggnadsutbildning i samtalsteknik och existentiell dialog….