[Essä]

”Barn, vuxna & konsten att filosofera”

Ladda ner PDF: Filoprax_Barn,Vuxna&KonstenAttFilosofera

Skrevs som en del av examensarbetet för kursen Att föra filosofiska samtal med barn på Luleå Tekniska Universitet, vt 2015.


Sammanfattning

Forskning på filosofi med barn rapporterar ökad hör- och läsförståelse; bättre resultat i matematik; förhöjd förmåga att uttrycka sig i tal och skrift; ökad självkänsla, kreativt tänkande, kognitiv disposition, och emotionell intelligens.

Barn som lärt sig att noggrant ifrågasätta fakta beter sig precis i enlighet med vetenskapliga deviser. Här finns motivation, engagemang och koncentration. Nyfikenhet förenat med omsorg och respekt för sanning och goda skäl – och en tillåtande, sökande och skeptisk öppenhet i förhållande till andras idéer och uppfattningar.

Övning i kritiskt tänkande förbättrar förmåga att både identifiera argument i tal och skrift, men också bedöma deras beviskraft. Barn och unga som deltagit i filosofiska samtal begär argument i större grad än andra, innan de själva byter åsikt.

Genom att skapa en atmosfär där allas – barns som vuxnas – perspektiv utsätts för noggrann granskning bemyndigas eleverna; de börjar tänka själva. Den filosofiska processen internaliseras. Det handlar inte om att vinna eller förlora, utan att granska allt som sägs, varje idé eller påstående som förs fram; att undersöka underbyggnaden, se efter om den är relevant i sammanhanget, väga för och emot och eventuellt leta efter andra perspektiv …

Filosofi är alla vetenskapers moder. Vad vi oftast läser om är resultaten – men inte vägen dit. Vi lär oss lösningarna, men glömmer att undersöka problemen. Upptäckter görs ofta av sådana som har en generell idé om vad de söker, men som ändå förhåller sig öppet till vad som skulle kunna dyka upp. Att förbereda sig; hitta sätt att göra sig beredd på det mya; att fantisera, kombinera – så föds nya koncept och idéer.

Etik är den delen av filosofi som handlar om moral. Vad är det rätta, till exempel – eller det sanna? En som studerar etik filosofiskt lär sig att evaluera olika ställningstaganden; att evaluera olika arguments giltighet och bärkraft (istället för att fokusera uteslutande på att lära sig utantill sådant som kan vara svårt att minnas i pressade situationer).

Kunskap är att veta vad. Färdigheter är att veta hur. Förståelse, i samma anda, är att veta varför. Filosofi är att vilja veta vem, vad, när, hur och varför. Att filosofera är att söka sanningen genom att tänka väl.

Att filosofi kan börja så enkelt med ett barn säger något viktigt om filosofi – och något viktigt om barn. Filosofi praktiserad i samtalsform i grupper banar dessutom väg för den där eftersträvansvärda blandningen av rationalitet och gott omdöme. Den vägen leder till stadiga gemenskaper med utrymme för olikhet.

Filosofiska diskussioner kan vara med hela tiden. Oavsett ämne. Oavsett bevis, forskarrapporter och experiment. Oavsett ålder.

Miriam van der Valk
kontakt@filoprax.se

Stöd oss!
Bankgiro 484-4080
FILOPRAX AB

Filosofi är vad vi behöver.