Vi har en vision …

Artikel: Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik har en vision.

 

Vi ser en tid när filosofisk praxis är en självklar del av välfärd och hälsa. En självklar beståndsdel i well-being. En pelare i ”det Goda Livet”. Vi ser att filosofisk praxis är friskvård – lika självklart som träning, kost och kultur.

 

Vi ser ett Sverige där det är självklart att man går till filosofen med sina filosofiska problem, precis som man går till psykologen med sina psykologiska.

 

Vi ser ett Sverige där filosofer anlitas av organisationer och företag. Filosoferna arbetar med att utarbeta Mission/Vision Statements eller med att förankra befintliga. Filosoferna arbetar med medarbetarlojalitet, etisk rådgivning vid framtagning eller lansering av nya tjänster, kommunikation internt och externt, beslutsfattande vid vägskäl. Bland annat.

 

Vi ser filosofisk praxis som en självklar del av skolgången i Sverige. Inte för att lära eleverna om filosofi, utan för att göra filosofer av eleverna.

 

Det är därför vi är här.

 

We’re on a mission.

 

Filosofi är vad vi behöver.

 

Miriam van der Valk
kontakt@filoprax.se

Läs också:

Om / About Filoprax

« »