[Filosofiskt samtal på Youtube]

Christoffer Lindgren (Ung Filosof) och Miriam undersöker Jungs teori om kognitiva funktioner och personlighetsuppdelningssystemet MBTI (Myers Briggs Type Indicator). Ett himla trevligt samtal inspelat på Naturhistoriska Museets underbara innergård, 24 juni 2020.

I filmen MBTI, kognitiva funktioner och filosofi testar vi vad som händer om vi gör det svåröversatta Suspension of Disbelief: att modigt anta spelreglerna, åtminstone en stund. Ty en filosof måste ta sig an saker. En filosof måste söka visdom överallt. Kritisk, men välvillig. Nyfiken och angelägen.

<3

Filosofi är vad vi behöver.

Stöd oss!
Bankgiro 484-4080