[Filosofiskt samtal på Youtube]

Christoffer Lindgren, Ung Filosof (facebook.com/UngFilosof/)
Miriam van der Valk, Filoprax (filoprax.se; facebook.com/Filoprax)

Samtal inspelat i Göteborg, torsdag 9 juli 2020

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) är ett personlighetsuppdelningssystem skapat av mor-dotter-teamet Katharine Cook Briggs (1875-1968) och Isabel Briggs Myers (1897-1980). Systemet inbegriper Carl Gustaf Jungs (1875-1961) teorier om kognitiva funktioner, och i det här klippet fortsätter vi samtalet från inspelningen 24 juni. 

Recap: Jung menade att all mental aktivitet kan sammanställas i fyra kategorier av kognitiva funktioner: Sensing, Intuition, Thinking och Feeling. Funktionerna uttrycks, eller upplevs, aktiveras, genomförs – vilken term som passar bäst är lite osäkert – antingen på ett introvert eller ett extravert sätt. Vi har alla en medfödd preferens för det ena eller det andra, menar Jung, Myers och Briggs; en del funktioner känns naturliga att uttrycka introvert, och andra extravert. Vi har till och en egen rytm, dvs. vi använder helst våra kognitiva funktioner i en viss ordning. Sammantaget blir detta ett system av 16 möjliga rytmkombinationer, eller personlighetspreferenser. Det är de som kallas MBTI. På nätet finns flera olika tester där man svarar på frågor om hur man brukar bete sig, osv. Testsvaren beskriver dig sedan som en ISFJ, ESTP, ENTJ, INFP eller någon annan av kombinationerna. Ditt testsvar blir en genväg till just din rytm.

Christoffer blev ENFP. Hans rytm är Ne – Fi – Te – Si. Den pratar vi mycket om här. Vi testar helt enkelt vad som händer om vi gör det där svåröversatta Suspension of Disbelief: vi antar modigt spelreglerna, åtminstone en stund. Ty en filosof måste ta sig an saker. En filosof måste söka visdom överallt. Kritisk, men välvillig. Nyfiken och angelägen.

Citatet i början av filmen kommer från Epikuros. På engelska lyder det såhär: 

“Empty is that philosopher’s argument by which no human suffering is therapeutically treated. For just as there is no use in a medical art that does not cast out the sicknesses of bodies, so too there is no use in philosophy, unless it casts out the suffering of the soul.”

Word!

<3

Filosofi är vad vi behöver.

Stöd oss!
Bankgiro 484-4080