[Gruppsamtal online]

Nio tillfällen. Nio frågeställningar – vi svarar an på dem på tre sätt vardera. Vad tänker du om detta? Vad känner du om det? Och, baserat på det vi pratat om idag – vad vill du hädanefter göra annorlunda?

Välkommen till fantastiska gruppsamtal! Anmäl dig till Hälsolots via halsolots@centrum.goteborg.se. Det är alldeles gratis.

<3

Filosofi är vad vi behöver.