Filosofikväll på Göteborgs Litteraturhus 22 februari 2023 finns nu för påseende här:


Filosofi är vad vi behöver.