Världsfilosofidagen 2017 – Filosofifestival GBG

Tema ”Människa i vår tid”
Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1B
Torsdag 16 november, 18:00-20:00
Entré 100 SEK (inkl. tilltugg)

 

Program

18:05
Välkommen

18:15
Negativt tänkande, kritiskt tänkande, realistiskt tänkande: bristvaror i en tid som kräver positiva känslor – Ida Hallgren, doktorand i praktisk filosofi, leg. psykolog, praktiserande medlem SSFP

18:30
Dabrowskis theory of positive disintegration: att vara missanpassad till något dysfunktionellt är bara bra – Miriam van der Valk, MA (Phil.), APPA Cert. Philosophical Counselor, praktiserade medlem SSFP

18:45
Just wait and see: philosophy, decision-making, and Kahneman’s ‘cognitive psychology’ – Joshua Bronson, Phil. Dr. (PhD), praktiserade medlem SSFP

19:00
Much ado about nothing
: Kierkegaard and the crisis of the present age – Matthew Nowachek, Phil. Dr. i praktisk filosofi (PhD), forskare i filosofi

19:15
Liten bensträckare

19:20
Sokratisk panel med Ida Hallgren, Joshua Bronson och Matthew Nowachek och moderator Miriam van der Valk

 

VärldsfilosofidagenGöteborg2017 – ladda ner programmet här.

 

Filosofi är vad vi behöver – philosophy is what we need.