Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) ordnar kurs i Göteborg lördag-söndag, 24-25 november. Kursledare är Kalle Grill och Miriam van der Valk.

 

Fördjupningskurs inom filosofisk praxis: Att leda samtal om värderingar

Samtal om värderingar kan ske i många sammanhang: inom företag och organisationer, på skolor, inom vården, vid filosofiska caféer för allmänheten, osv. Vad är en god vän/kollega? Ett gott liv? Hur bör vi förhålla oss till tiggare? Vem har ansvar för klimatförändringarna? Under denna helgkurs övas förmågan att leda sådana samtal på ett filosofiskt vis. Korta föreläsningar varvas med övningar där du provar på samtalsledning och får direkt återkoppling.


Vi kommer att fokusera på

• Hur blir ett samtal filosofiskt?
• Grundläggande distinktioner: fakta och värderingar, gott och rätt, skuld och ansvar
• Grundläggande moralfilosofiska teorier
• När pratar vi om samma sak? Att hålla fokus i ett fritt samtal
• Dygder inom samtalskonst: nyfikenhet, välvillighet och förståelse

Efter avslutad kurs erhåller du som deltagare ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP). Kursen är meriterande för att bli godkänd som praktiserande medlem av SSFP (se vidare filosofiskpraxis.org).

Förkunskaper: Kursen riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med samtal om värderingar och som på något vis är bekant med filosofi eller filosofisk praxis sedan tidigare. Om du är osäker på om du har tillräckliga förkunskaper, kontakta oss enligt nedan.


Kursledare

Kalle Grill, docent och lektor i filosofi vid Umeå Universitet, praktiserande filosof och samtalsledare (se kallegrill.se)
Miriam van der Valk, praktiserande filosof på Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik (se filoprax.com)


Plats: 
Utbildningscentrum, Karl Johansgatan 72, Göteborg
Datum: 24-25/11
Tid: 10-17 båda dagarna
Kostnad: för medlemmar SEK 2 500 för medlemmar; SEK 2 750 för övriga. Moms tillkommer vid faktura.
Medlemskap kostar 100 SEK. Bli medlem i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis här.


Sista anmälningsdatum:
 18/11
Frågor och funderingar: kontakt@filoprax.se
Anmälan: info@filosofiskpraxis.org

 

Specificera i anmälan 1) din tidigare utbildning/erfarenhet av filosofisk praxis samt 2) om du är vegan eller av annat skäl vill ha särskilt fika.

 

 


Filosofi är vad vi behöver.