[Kurs]

NYA DATUM: 19-20 september


Välkommen till en två dagars introduktion i filosofisk praxis!

Filosofisk praxis handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällan var från början filosofen Sokrates (469 f.Kr – 399 f.Kr.). Det har sedan främst 1980-talet utvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassade för grupper inom skola, vård, företag, organisationer och för att möta livsfilosofiska frågor.

 Under helgen kommer vi framför allt arbeta med filosofiska samtal i grupp och konkret fokusera på:

  • Vad är filosofisk praxis?
  •  Verktyg och perspektiv som tydliggör vad vi gör när vi filosoferar i dialog och hur vi gör det. Exempelvis genom sokratiska frågor.
  • Prova att filosofera genom att använda estetiska uttryck som exempelvis konst och teater.
  • Filosofisk loggbok – vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok för skriftlig individuell reflektion.
  • Vi kommer att utforska begreppen lyssnande, nyfikenhet och dialog.
  • Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats och i sin vardag.


Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP). Kursen är en introduktion och meriterande för att bli godkänd som filosofisk praktiker. Mer om kriterier för att bli godkänd av SSFP kan du läsa här.


En filosofisk loggbok samt frukt och fika är inkluderat i priset. Lunch finns att köpa i närheten eller kan värmas på plats.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper i filosofi krävs. Kom med öppet sinne och en vilja att filosofera med andra!

Plats: Karl Johansgatan 72, Göteborg
Tid:
4-5 april 2020 kl 10-16 båda dagarna
Kostnad:
2 275 kr / 1 975 kr (reducerat pris för medlemmar i SSFP – bli medlem här).

Sista anmälningsdag 22 mars.

Köp biljetter via Billetto/Introduktion till filosofisk praxis.

Kursledare

Lars Hammer är praktiserande filosof med studier från Södertörns högskola och Høgskolen i Buskerud i samarbete med Norsk Selskap for Filosofisk Praksis (NSFP). Han driver filosofikaféer i Stockholm, bygger filosofisk-praxis-projekt i Dalarna, håller kurser och workshops i filosofisk praxis där det efterfrågas samt undervisar i filosofi vid ESS-gymnasiet på Södermalm. Lars formulerar gärna frågor om hur filosoferande, andlighet, förnuft och ansvar kan kombineras och jobbar gärna med filosofisk praxis i olika film-, teater- och improsammanhang.

Miriam van der Valk har studerat filosofi vid University of Auckland, Nya Zeeland, Universiteit van Amsterdam, Nederländerna, liksom hos American Philosophical Practitioners Association i New York, USA. Miriam modererar panelsamtal, organiserar evenemang, kurser och workshops, spelar in poddar, skriver, föreläser och coachar i sin filosofiska praktik, Filoprax.


Avbokningsregler

Vid avbokning 7 dagar innan kursstart ges ingen återbetalning. Vid avbokning 8-14 dagar innan kursstart återbetalas 50 % av kurskostnaden. Att skicka en ersättare fungerar också. Kursen genomförs bara vid tillräckligt antal anmälningar.