[Filosofiskt samtal för Youtube]

Pernilla Abrahamsson och Miriam van der Valk

Samtal inspelat i Göteborg, söndag 26 juli 2020

Enneagrammet är ett personlighetstypindelningssystem med rötter hos den armenske mystikern Gurdjieff, som dog 1949 (det är lite osäkert när han föddes). Systemet utvecklades vidare av Oscar Ichazo (1931-2020, Bolivia) och Claudio Naranjo (1932-2019, Peru). En del menar att det finns liknande förlagor hos bland kristna mystiker verksamma på 300-talet. Inför dagens avsnitt har Pernilla läst böcker av Richard Riso och Ross Hudsom, respektive Katherine Fauvre. Miriam har knappt förberett sig alls utöver ett par gratis personlighetstester på nätet.

I Enneagrammet uppmärksammas nio personlighetstyper. De kallas helt enkelt 1, 2, 3 osv. och särskiljs baserat på rädslor och önskningar: anledning och motiv till beteende snarare än beteende i sig självt. Dessa nio typer har kopplingar till varandra på diverse sätt – som vingar till dem i direkt anslutning (t.ex. 4 och 6 för typ 5), liksom kors och tvärs över enneagramsymbolen. Typerna kan också delas in i grupper om tre i varje, och i egna subgrupper, så att det totalt sett blir 27 personlighetstyper. Enneagrammet bygger på rörelse och förändring, och ämnar kartlägga en människas väg, hinder, etc., snarare än att presentera något statiskt.

I det här samtalet undersöker Pernilla och jag dessa idéer – vi testar vad som händer om vi gör det svåröversatta Suspension of Disbelief: vi antar modigt spelreglerna, åtminstone en stund. Ty en filosof måste ta sig an saker. En filosof måste söka visdom överallt. Kritisk, men välvillig. Nyfiken och angelägen. Finns det något att ta med sig; en nyckel som öppnar portar till intressanta platser, ett snillrikt verktyg för insikt och samtal? Det tror jag det.

<3Filosofi är vad vi behöver.

Stöd oss!
Bankgiro 484-4080